Kvalitní mořské produkty - Bílkoviny 100 g - 12 g

Především konzervy darů moře pocházejících z Asie které tak nabízejí jedinečnou a autentickou chuť.